KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY         
XXI Międzynarodowy Rodzinny Turniej Niepodległości
w Piłce Siatkowej PRO FAMILIA – CUP 2020
 
1. Organizator:
Towarzystwo Sportowe Pro- Familia      
 
2. Miejsce i czas:
Ustrobna – powiat krośnieński,Gmina Wojaszówka
Jedlicze – powiat krośnieński, Gmina Jedlicze
 
Turniej odbędzie się w dniu - 15.11.2020 
 
3. Informacje o Turnieju:  www.pro-familia.net, zgłoszenia drużyn na bieżąco informacje już od 01.10.2020   
 
4. Zasady uczestnictwa:
- wyklucza się udziału zawodników grających w ekstraklasie i I  lidze.
- w turnieju może wystąpić maksymalnie 16 drużyn.
- brak elementu rodzinnego w składzie zgłaszanego zespołu eliminuje drużynę z turnieju.
- zespoły zostaną podzielone na cztery grupy. Grupa A, B  rozegra spotkania w Ustrobnej – kategoria zawodowa; grupa C, D w Jedliczu – grupa amatorska
- mecze w grupach zostaną rozegrane systemem każdy z każdym.
- mecze w grupach  będą rozgrywane do dwóch wygranych setów do 15.
- najlepsze dwie drużyny z poszczególnych grup awansują do dalszych gier, które zostaną rozegrane systemem: zwyciężca grupy A  z drugą drużyną grupy B i odwrotnie
- mecze finałowe zostaną rozegrane do trzech wygranych setów w halach Ustrobna, Jedlicze                                                      
 
5. Cel organizowanej imprezy:
- Popularyzacja piłki siatkowej jako dyscypliny sportowej dostępnej dla wszystkich chętnych.
- Aktywizacja sportowa jednym z warunków wpływających na rozwój kultury fizyczne dzieci, młodzieży rodziców i całych rodzin.
- Współpraca transgraniczna w ramach rozwoju dobrosąsiedzkich stosunków w dziedzinie kultury  fizycznej.
- Integracja dzieci, młodzieży i rodzin z woj. Podkarpackiego zamieszkujących tereny przygraniczne wschodniej Polski z rodzinami, młodzieżą Słowacji,  
  Ukrainy, Węgier.
- Promocja aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych jako skuteczne formy profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania patologiom    
  społecznym
- Popularyzacja Piłki Siatkowej jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu wśród rodzin, osób nieaktywnych zawodowo i społecznie.
 
6. System rozgrywek:
- drużyny zostaną podzielone na cztery grupy A,B,C,D, w każdej z grup wystąpi cztery drużyny 
- awans do dalszych gier uzyskują dwie najlepsze drużyny z grup.
- drużyny które przegrały mecze półfinałowe zagrają mecz o trzecie miejsce do dwóch wygranych setów.
- mecz finałowy do trzech wygranych setów.     
- organizator zastrzega sobie zmianę systemu rozgrywek ( w  przypadku póżnego rozgrywania meczy  finałowych możliwość zmiany, do dwóch
  wygranych setów.
- w zawodach obowiązują przepisy PZPS i POZPS – szczególna uwaga dotyczy stroju sportowego.
- w spornych kwestiach ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny zawodów.
- Sędzia Główny i Organizatorzy są uprawnieni do sprawdzania tożsamości uczestników zawodów.
 
7. Harmonogram:
- zapisy drużyn do turnieju prosimy zgłaszać najpóźniej do 10. 11. 2020
- nie przewidujemy możliwości zapisów w dniu zawodów, wyjątek stanowić będą drużyny zagraniczne. 
- drużyny zagraniczne przyjazd w dniu 14.11.2020 do godz. 18.00 – zakwaterowanie, koszty noclegów pokrywa organizator turnieju.
 
Program zawodów:
- godz. 8.00 – 8.30 – sprawdzanie zgłoszeń, wydanie napojów, kart żywieniowych – obiad,  losowanie  grup.
- godz. 8.45 – 9.00 – otwarcie turnieju, wystąpienia gości
- godz. 9.30 – 13.00 – gry eliminacyjne w grupach.
- godz. 13.00 – 14.00 – obiad dla wszystkich uczestników 
- godz. 14.00 – 16.00 – mecze półfinałowe i finały
- godz. 16.00 – 17.00 – zakończenie turnieju i wręczenie nagród dla czterech najlepszych drużyn.
Drużyny wyeliminowane po grach grupowych otrzymują nagrody pocieszenia ufundowane przez sponsorów, Towarzystwo – grawerowane puchary szklane.
 
8. Pozostałe informacje związane z zawodami:
- dla wszystkich uczestników, zawodników zapewniamy ciepły posiłek – obiad godz.12.00 do14.00
- podczas trwania turnieju całodzienny poczęstunek w formie stołu szwedzkiego swojskie jadło, swojskie wyroby, wędliny, wyroby garmażeryjne,
  ciasta, owoce,  kawa, herbata .  
- wszyscy uczestnicy otrzymają również zimne napoje – każdy zawodnik woda niegazowana 1,5l
- Koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywa organizator turnieju.
 
9.Patronaty:Poseł na Sejm - Maria Kurowska; Poseł na Sejm - Piotr Babinetz
                  Marszałek Województwa Podkarpackiego - Władysław Ortyl
                  Prezes PZPS Warszawa - Jacek Kasprzyk
                  Prezes PWZPS - Robert Dworak
                  Starosta Jasielski - Adam Pawluś
                  Starosta krośnieński - Jan Pelczar
                  Burmistrz Jedlicza - Jolanta Urbanik
                  Wójt Gminy Wojaszówka - Sławomir Stefański
 
10. Sponsorzy: PGNiG SANOK,RBDiM Krosno,ZPRE Jedlicze, EBA Krosno, BNP Paribas,JUNA ,Krosoft Krosno,Inwest Profil Bajdy, Cechini Muszyna
                       LGD - Strzyżów, PRiD Krosno, Max Stone Bratkówka, Bank Spółdzielczy Rymanów, Delikatesy Centrum - Jedlicze,Luks Granit Ustrobna,
                       Delikatesy Groszek-Bratkówka, Wenta- Frysztak; AGET BHP
 
Uwagi:
- pełnoletni zawodnicy nie mogą mieć przeciwskazań lekarskich do wzięcia udziału w turnieju
- uczestników obowiązuje strój sportowy
- zawodnicy występują w turnieju na własną odpowiedzialność, ubezpieczenie w własnym zakresie
- organizatorzy nie odpowiadają za za rzeczy zagubione podczas turnieju
- każdy zawodnik zapisując się do turnieju  wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach
- uczestnik zagłaszający się do turnieju, oświadcza, że: nie wykazuje objawów dla COVID -19, nie jest objęty kwarantanną, w ostatnich dwóch
  tygodniach nie spotykał się z osobami objętymi obostrzeniami związanymi z COVID – 19
- uczestnicy turnieju podczas przebywania na hali zobligowani są do stosowania się do wytycznych organizatora w zakresie  przeciwdziałania
  możliwości zakażenia się COVID – 19, tj: dezynfekcja rąk, brak uścisku rąk, przybijania piątek,itp.
 
Klauzula o ochronie danych osobowych:
- Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz.U.UE.L.2016.119.1):
 
1. administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Sportowe Pro- Familia Wojaszówka
2. wizerunek uczestników może być przetwarzany wyłącznie na potrzeby promocji zawodów oraz umieszczany na portalach  internetowych
3. administrator nie będzie przekazywał danych osobom trzecim ani innym podmiotom
4. brak możliwości przetwarzania danych osobowych uczestnika zawodów przez organizatora uniemożliwia udział w turnieju
5. kontakt: mail:jerzy.kaleta@pro-familia.net; tel:511496054
 
Zakładka : galeria, gdzie można oglądną zdjęcia z poprzednich turniejów.