XXI Międzynarodowy Rodzinny Turniej Niepodległości w Piłce Siatkowej PRO-FAMILIA CUP 2022

                                

Organizator: Towarzystwo Sportowe PRO- FAMILIA Wojaszówka

                        www.pro-familia.net ; kontakt:511496054 ; e-mail:jerzy.kaleta@ pro-famila.net

 Termin i miejsce: 27.11.2022 Jedlicze GOSiR Jedlicze,Ustrobna, hala sportowa S.P.

Warunki przystąpienia do rozgrywek – uczestnicy

-  uczestnikami mogą być wyłącznie amatorzy zrzeszeni ( drużyny amatorskie ) i nie zrzeszone drużyny

   środowiskowe, drużyny osiedlowe, zakłady pracy, organizacje

- w skład drużyny może wchodzić maksymalnie dwóch zawodników  uczestniczących w zorganizowanych ligach

   amatorskich,  dopuszczani są zawodnicy III, IV ligi, oraz lig amatorskich

- wyklucza się udziału zawodników grających w  Pluslidze, Tauronlidze oraz  I , II  lidze.

- w skład drużyny obligatoryjnie  musi wchodzić rodzic + dziecko, rodzeństwo, mile widziane drużyny    

  wielopokoleniowe ( dziadek, ojciec, rodzeństwo, wnuk )

               - na liście zgłoszeniowej każdej drużyny musi znajdować się, co najmniej 6 zawodników, maksymalnie  w drużynie może

                 wystąpić 10 zawodników. Zawodnik może występować tylko w jednej zespole

- drużyny, zawodnicy ubezpieczają się w własnym zakresie

- w turnieju może wystąpić maksymalnie 20 drużyn.

System rozgrywek: turniej rozgrywany będzie w dwóch kategoriach:

- kategoria amatorska rodzic + dziecko do 21 lat

- kategoria amatorska rodzic + dziecko powyżej 21 lat

               - zespoły zostaną podzielone na cztery grupy. Grupa A, B  rozegra spotkania w Ustrobnej – kategoria amatorska

                 rodzic + dziecko powyżej 21 lat;  grupa C, D w Jedliczu – grupa amatorska rodzic + dziecko do 21 lat

              -  mecze w grupach zostaną rozegrane systemem każdy z każdym do dwóch wygranych, sety do 15.

              -  najlepsze dwie drużyny z poszczególnych grup awansują do dalszych gier, które zostaną rozegrane

                 systemem: zwyciężca grupy A  z drugą drużyną grupy B , zwycięzca grupy B z drugą drużyna grupy A

              -  mecze finałowe zostaną rozegrane do trzech wygranych setów w halach Ustrobna, Jedlicze według obowiązujących

                 zasad PZPS

Harmonogram - Program zawodów:

           - zgłoszenia drużyn należy dokonać wyłącznie na formularzu zgłoszeń  zamieszczonego na stronie:

                www .pro-familia.net  najpóżniej  do 10. 11. 2022, liczy się data zgłoszeń

             - wypełnione zgłoszenia należy przesłać na adres organizatora

             - nie przewidujemy możliwości zapisów w dniu zawodów, wyjątek stanowić będą drużyny zagraniczne.

             - drużyny korzystające z noclegu,  przyjazd w dniu 26.11.2022 do godz. 18.00 – zakwaterowanie

             -  koszty noclegów pokrywa organizator turnieju.

            - godz. 7.30 - 8.15 - sprawdzanie zgłoszeń, wydanie napojów, kart żywieniowych – obiad,  losowanie  grup.

            - godz. 8.30 - otwarcie turnieju, wystąpienia gości

            - godz, 8.45 – wyjazd drużyn  kat. amatorskiej   rodzic + dziecko do 21 lat do Jedlicza

            - godz. 9.00 - 13.00 - gry eliminacyjne w grupach.

            - godz. 13.00 - 14.00 - obiad dla wszystkich uczestników

            - godz. 14.00 - 17.00 - gry eliminacyjne w grupach, mecze półfinałowe

            - godz. 17.00 - 18.00 - mecze o trzecie miejsca, finały

            - godz.18.30 -  wręczenie nagród , zakończenie turnieju

 

Nagrody:

           1. miejsce  - zestaw nagród indywidualnych dla każdego zawodnika drużyny, DYPLOM

                                Piłka siatkowa Mikasa dobrej klasy, grawerowany puchar szklany

           2. miejsce  - zestaw nagród indywidualnych dla każdego zawodnika drużyny, DYPLOM

                                Piłka siatkowa Mikasa dobrej klasy, grawerowany puchar szklany

           3. miejsce  - zestaw nagród indywidualnych dla każdego zawodnika drużyny,DYPLOM

                                Piłka siatkowa Molten dobrej klasy , puchar szklany z zawieszką

           4. miejsce  - Piłka siatkowa Molten dobrej klasy , puchar szklany z zawieszką, dyplom

 Pozostałe drużyny które nie zakwalifikowały się do półfinałów otrzymują nagrody pocieszenia:

 puchary szklane, dyplomy

Drużyny wyeliminowane po grach grupowych otrzymują nagrody pocieszenia ufundowane przez

 sponsorów, Towarzystwo – grawerowane puchary szklane.

Wszystkie nagrody wręczane będą w Ustrobnej

Dla najmłodszego uczestnika turnieju Nagroda GŁÓWNA  Ufundowana przez Sponsora NOWY STYL- fotel biurowy w kwocie 450.00 zł

Fotel biurowy firmy NOWY STYL otrzyma także najlepszy zawodnik w kategorii  

amatorskiej rodzic + dziecko do 21 lat ( MVP )

Nagrodzeni zostaną : najlepszy  zawodnik w kategorii  amatorskiej rodzic + dziecko

powyżej 21 lat, najstarszy zawodnik turnieju – Piłka Mikasa dobrej klasy.

Wszyscy nagrodzeni otrzymają także zestawy pasieczne ( miód, sok na miodzie )

 

 

Pozostałe informacje związane z zawodami:

   -  dla wszystkich uczestników, zawodników zapewniamy ciepły posiłek  –  obiad godz.13.00 do14.00

          -  podczas trwania turnieju całodzienny poczęstunek w formie stołu szwedzkiego swojskie jadło, swojskie wyroby, wędliny,

             wyroby garmażeryjne, ciasta, owoce,  kawa, herbata, dla zawodników woda niegazowana

        - wszyscy uczestnicy  otrzymują również zimne napoje- woda niegazowana

         - koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywa organizator turnieju  

 

Zakwaterowanie drużyn:

    - hotel, restauracja Pod Herbami Cieszyna/ Frysztak

    - hotel, restauracja uSchabińskiej Jasło

Turniej dofinansowany przez: Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie, Urząd Marszałkowski

         Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Patronat: Poseł Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, Poseł RP Maria Kurowska, Prezes PZPS Sebastian Świderski, Prezes WZPS w Rzeszowie Jacek Szalacha, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz, Starosta krośnieński Jan Pelczar, Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik, Wójt Gminy Wojaszówka Sławomir Stefański.

Patronat medialny: Telewizja Rzeszów, Radio Rzeszów. ITV Obiektyw,Teraz Krosno, Jasło 4U

 Sponsor Generalny:  PKN ORLEN S.A;

 Projekt współfinansowany przez: Fundacja PGE, Fundacja S.M.M., LGD Strzyżów, GOKiR Wojaszówka

 Sponsorzy główni: PGNiG Sanok, RBDiM Krosno, BNP Paribas, ZPRE Jedlicze, RAF – Ekologia Jedlicze, EBA

           Krosno, F.H.U. JUNA, JAFAR, KROSOFT

 Sponsorzy, partnerzy: PRiD Krosno, Max Stone Bratkówka, Remondis KROeko, Inwest Profil Bajdy, Duet

            Ustrobna Anna Kielar, Sklep spożywczo- przemysłowy Agata Rączka Ustrobna, Luks Granit Ustrobna,   

 

W trakcie trwania turnieju na obiektach sportowych w Jedliczu i Ustrobnej organizowana będzie akcja charytatywna na dwie osoby wymagające kosztownej rehabilitacji po przebytych chorobach

W tym roku podobnie jak w ubiegłym zbierać będziemy na 5- letniego chłopca z Bajd po przejściu mózgowego porażenia dziecięcego oraz pracownika GOSiR Jedlicze po ciężkim udarze.

Sponsorzy nagród, upominków:

Agata Kornhauser Duda- Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej, Nowy Styl, Krosno Glass, Huta Szkła w Jaśle, ASA Glass, Delikatesy Groszek, Sklepy Zielony Koszyk