1. Organizatorzy:
- Towarzystwo Sportowe PRO- FAMILIA Wojaszówka
- GOSiR Jedlicze
- Gmina Wojaszówka
2. Patronat Honorowy
- Poseł Parlamentu Europejskiego - Bogdan Rzońca
- Poseł na Sejm R.P. - Maria Kurowska
- Prezes PZPS Warszawa – Jacek Kasprzyk
- Marszałek Województwa Podkarpackiego- Władysław Ortyl
- Starosta powaitu krośnieńskiego – Jan Pelczar
- Burmistrz Jedlicza- Jolanta Urbanek
- Wójt Gminy Wojaszówka – Sławomir Stefański
3. Sponsor Tytularny:
- Orlen Południe S.A.
- Fundacja Studencka Młodzi - Młodym
4. Sponsorzy główni:
- GP PGNiG Sanok, EBA Krosno, RBDiM Krosno
5. Sponsorzy, partnerzy:
- Krosoft Krosno; BNP Paribas, ZPRE,,Jedlicze,Juna Jasło; PRiD Krosno,Fabryka Armatur JAFAR; Inwest Profil Bajdy, Mbud
Docieplania Maciej Masłowski,Luks Granit R.Karwat, Delikatesy Centrum Groszek,AGET BHP
6. Cel rozgrywek: Zasady Uczestnictwa:
- Popularyzacja Piłki Siatkowej jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu wśród rodzin, osób
nieaktywnych zawodowo i społecznie.
- Promocja aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych jako skuteczne formy profilaktyki
zdrowotnej i przeciwdziałania patologiom społecznym
Turniej poświęcony…………………………...decyzja zapadnie w pazdzierniku, komu zostanie poświęcony!!!
7. Zasady Uczestnictwa:
- wyklucza się udziału zawodników grających w Ekstraklasie i I LIDZE
- w turnieju może wystąpić maksymalnie 16 drużyn
- brak elementu rodzinnego w składzie zgłaszanego zespołu eliminuje drużynę z turnieju.
- zespoły zostaną podzielone na cztery grupy. Grupa A, B kategoria I amatorska I rodzic + dziecko do 21 lat - Jedlicze
  Grupa C i D kategoria II amatorska rodzic + dziecko powyżej 21 lat - Ustrobna
- mecze w grupach zostaną rozegrane systemem każdy z każdym.
- mecze w grupach będą rozgrywane do dwóch wygranych setów do 15.
- najlepsze dwie drużyny z poszczególnych grup awansują do dalszych gier, które zostaną rozegrane systemem:
  zwyciężca grupy A z drugą drużyną grupy B ; druga z grupy A z pierwszą z grupy B, analogicznie w grupach C i D
- Sędzia Główny i Organizatorzy są uprawnieni do sprawdzania tożsamości uczestników zawodów.
- mecze finałowe zostaną rozegrane do trzech wygranych setów w halach Ustrobna, Jedlicze
Każdy drużyna uczestnicząca w turnieju składa pisemne oświadczenie( pisemne potwierdzenie uczesrtnictwa podpisywanego przez kapitana drużyny), że startują na własną odpowiedzialność- organizator nie ubezpiecza zawodników.
Turniej odbędzie się w reżimie sanitarnym.Wszystkie drużyny zobowiązane są do wypełnienia kwestonariusza
sanitarnego i przekazania jego w dniu zawodów
8. Kategorie w turnieju: Harmonogram:
- kategoria dla drużyn klubowych, drużyn mających w składach zawodników grających w ligach, oprócz
drużyn występujących w ekstraklasie oraz I lidze i zawodników grających w tych ligach
- kataegoria amatorska dla drużyn amatorskich, zakładów pracy, instytucji, szkół ponagimnazjalnych
organizacji pozarządowych, fundacji
9. Harmonogram: Sprawy różne:
- zapisy drużyn do turnieju prosimy zgłaszać najpóźniej do 10. 11. 2021
- nie przewidujemy możliwości zapisów w dniu zawodów, wyjątek stanowić będą drużyny zagraniczne.
- drużyny zagraniczne przyjazd w dniu 27.11.2020 do godz. 18.00 – zakwaterowanie
koszty noclegów pokrywa organizator turnieju.
Program czasowy zawodów:
- godz. 7.30 – 8.30 – sprawdzanie zgłoszeń, wydanie napojów, kart żywieniowych – obiad, losowanie grup.
- godz. 8.45 – 9.00 – otwarcie turnieju, wystąpienia gości
- godz. 9.15 – 9.30 – dojazd do biektów sportowych
- godz. 9.30 - 13.00 – gry eliminacyjne w grupach
- godz. 13.00 – 14.00 – obiad dla wszystkich uczestników
- godz. 14.00 – 16.00 – ciąg dalszy turnieju, mecze półfinałowe i finały
- godz. 16.00 – 17.00 – zakończenie turnieju i wręczenie nagród dla czterech najlepszych drużyn
Drużyny wyeliminowane po grach grupowych otrzymują nagrody pocieszenia - grawerowane puchary szklane, dyplomy
- dla wszystkich uczestników, zawodników zapewniamy ciepły posiłek – obiad godz.13.00 do14.00
- podczas trwania turnieju całodzienny poczęstunek w formie stołu szwedzkiego swojskie jadło, swojskie wyroby,
  wędliny,wyroby garmażeryjne, żurek, ciasta, owoce, kawa, herbata .
- koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywa organizator turnieju.
- wszyscy uczestnicy otrzymają również zimne napoje- woda niegazowana 
10. Sprawy różne:
- pełnoletni zawodnicy nie mogą mieć przeciwskazań lekarskich do wzięcia udziału w turnieju
- uczestników obowiązuje strój sportowy
- zawodnicy występują w turnieju na własną odpowiedzialność, ubezpieczenie w własnym zakresie
- organizatorzy nie odpowiadają za za rzeczy zagubione podczas turnieju
- każdy zawodnik zapisując się do turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach
- kapitanowie drużyn podpisują oświadczenia, że zawodnicy jego druzyny nie wykazuje objawów dla COVID -19, nie są objęci
  kwarantanną, w ostatnich dwóch tygodniach nie spotykali się z osobami objętymi obostrzeniami związanymi z COVID – 19
- uczestnicy turnieju podczas przebywania na hali zobligowani są do stosowania się do wytycznych organizatora w
  zakresie przeciwdziałania możliwości zakażenia się COVID – 19, tj: dezynfekcja rąk, brak uścisku rąk, przybijania, piątek,itp.
 
Klauzula o ochronie danych osobowych:
- Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz.U.UE.L.2016.119.1):
1. administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Sportowe Pro- Familia Wojaszówka
2. wizerunek uczestników może być przetwarzany wyłącznie na potrzeby promocji zawodów oraz umieszczany
na portalach internetowych
3. administrator nie będzie przekazywał danych osobom trzecim ani innym podmiotom
4. brak możliwości przetwarzania danych osobowych uczestnika zawodów przez organizatora uniemożliwia udział
w turnieju
 
Zakładka : galeria, gdzie można oglądną zdjęcia z poprzednich turniejów. Komunikat na stronie:
www.pro- familia.net od 10.09.2021 W przypadku zmian nanoszone będą poprawki
 
Informacje o Turnieju: www.pro-familia.net, zgłoszenia drużyn na bieżąco
informacje już od 10.09.2021 , w razie zmian będą na
bieżąco uzupełniane
 
W trakcie Turnieju na obiektach będzie przeprowadzona akcja charytatywna –
zbiórka pieniężna na osobę pokrzywdzoną przez los - szczegóły o osobie na którą
będzie zbiórka zostanie podana w pażdzierniku.
Wszyscy uczestnicy, goście będą mogli wziąć udział w loterii która zasili konto
zbiórki.
Cena fantu, nagród przekazanych od sponsorów 4.00 zł
Główną atrakcją będzie licytacja fotela do komputera firmy,, Nowy Styl,, sponsora
Turnieju, Cena wywoławcza, startowa - 30 .00 zł
 
SERDECZNIE PAŃSTWA ZAPRASZAMY DO JEDLICZA I USTROBNEJ !!!
 
ORGANIZATORZY