• d3cad736-2eeb-428c-9067-600e1f0ce284 Gallery Delete

KOMUNIKAT KOŃCOWY Z XVI MIĘDZYNARODOWEGO RODZINNEGO TURNIEJU W TENISIE STOŁOWYM PRO-FAMILIA – CUP 2014

Po raz szesnasty Towarzystwo Sportowe Pro – Familia z Wojaszówki było organizatorem Międzynarodowego Rodzinnego Turnieju w Tenisie Stołowym Pro- Familia – Cup 2014, który odbył się Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Frysztaku

W turnieju udział wzięło  83 rodziny - 166 zawodników.

- 22 rodziny – 44 zawodników z Słowacji, ( Koszyce, Presov, Śvidnik, Keżmarok, Kamienica, Vojcice, Martin, Poproć, Spisska Bela ),

- 5 rodzin – 10 zawodników z Ukrainy ( Lwów).

- 40 rodzin – 80 zawodników z woj. podkarpackiego z następujących miejscowości – Brzostek, Głowienka Rzeszów, Krościenko Wyżne, Dębica, Dukla, Dubiecko, Turze Pole, Góra Ropczycka,  Frysztak, Jasło, Szerzyny, Krosno, Jedlicze, Biecz, Bratkówka, Łańcut, Łętownia, Leżajsk, Lubatowa, Łęki Dukielskie, Binarowa, Kołaczyce, Jarosław, Moderówka,Odrzykoń, Nisko, Przysietnica, Przemyśl, Strzyżów, Stalowa Wola, Wojaszówka.

- 8 rodzin – 16 zawodników z woj. małopolskiego, Kraków, Szczawa, Olesno, Wieliczka, Skołoszów, Wola Rędzińska, Tarnów, Klucze/Olkusz.

- 8 rodzin –  16 zawodników, z woj, śląskiego, świętokrzyskiego, Gliwice, Sandomierz, Tłumień Świętokrzyski.

Turniej odbył się w czterech kategoriach wiekowych

– amatorska rodzic – dziecko do 16 lat -  wystąpiło 28 rodzin ( 56 osób

- amatorska rodzic – dziecko powyżej 16 lat wystąpiło – 21 rodzin ( 42 osób ).

- kategoria Otwarta OPEN wystąpiło 5 rodzin ( 10 osób ),

- kategoria amatorska do 15 lat dla nie zrzeszonych, najliczniej obsadzona wystąpiło 24 rodziny ( 48 osób ).

Najmłodszym uczestnikiem turnieju był Maciejewski Szymon z Dukli  – 8 lat.

Najstarszym uczestnikiem był Janostin Martin –  Spisska Bela 68 lat.

Dzieci i młodzież najliczniej były reprezentowane w przedziale wiekowym od 14- do 18 lat.

Najstarszym uczestnikiem w gronie dziecko  był Simko z Koszyc, który liczył 44 lata.

Wystąpił on z ojcem Jan Simko- 66 lat.

Zawodników dopingowały rodziny  które licznie zjechały na turniej z Słowacji, podkarpacia, małopolski, kibice z okolic Frysztaka, Krosna, Strzyżowa,  oraz władze samorządowe z patronackich jednostek.

Zawody zostały dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie.

Działania promocyjne nad turniejem objął  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Patronaty nad Turniejem objęli Poseł Parlamentu Europejskiego – Elżbieta Łukacijewska

Poseł na Sejm R.P .Stanisław Piotrowicz, Poseł na Sejm R.P. Piotr Babinetz.

Patronaty jednostek samorządowych:

Starosta powiatu krośnieńskiego Jan Juszczak, Starosta powiatu strzyżowskiego Robert Godek, Wójt Gminy Jasło Stanisław Pankiewicz, Wójt Gminy Wojaszówka Sławomir Stefański, Wójt Gminy Frysztak Jan Ziarnik.

Dla najlepszych drużyn które zajęły od pierwszego do czwartego miejsca w poszczególnych kategoriach ufundowano grawerowane puchary szklane,  profesjonalny sprzęt sportowy deski i okładziny tenisowe, dyplomy.

Fundatorami  nagród były samorządy powiatowe i gminne - Starostwo powiatowe w Krośnie, Starostwo powiatowe w Strzyżowie, Gmina Wojaszówka, Gmina Jasło, Gmina Frysztak, GOSiR Wojaszówka.

Nagrody pocieszenia otrzymały wszystkie drużyny, które uczestniczyły w turnieju, odpadając po fazach grupowych – wyroby szklane z KHS Krosno, Huty Szkła w Jaśle, upominki w postaci wyrobów kosmetycznych z Uzdrowiska Iwonicz, gadżety z firm Trans Wiert Jasło, Nowy Styl Krosno, Atos – Krosno.

Nagrodę specjalną fotel obrotowy której fundatorem była firma Nowy Styl z Krosna dla najmłodszego uczestnika turnieju otrzymał Szymon Maciejewski z Dukli, lat 8.

 

Turniej otworzyli - Poseł na Sejm R.P Stanisław Piotrowicz,  Starosta Powiatu strzyżowskiego – Robert Godek, Wójt Gminy Wojaszówka – Sławomir Stefański, Dyr. Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Frysztaku – Agata Wyciślak.

Witając wszystkich uczestników życzyli wspaniałej rywalizacji sportowej i dobrej zabawy.

Władze samorządowe w swoich wystąpieniach podkreśliły jak ważną rolą w życie naszego społeczeństwa jest rodzina, a takie turnieje są doskonałą okazją do integracji rodzin.

Wspólne przebywanie dziecka z rodzicem na zawodach umacnia więzi rodzinne, jest wspaniałą formą animacji rodziny i rodziców z szczególnym zwróceniem uwagi na znaczenie ruchu dla zdrowia naszego społeczeństwa.

Pogratulowali głównemu organizatorowi wytrwałości w kontynuowaniu  turnieju.

 

W uroczystej ceremonii wręczania nagród wzięli udział:

Wójt Gminy Wojaszówka – Sławomir Stefański, Zastępca wójta Gminy Jasło – Jan Lazar, W-ce dyr. Ośrodka – Maria Pająk

Sędziami zawodów byli: Jakub Kordyś, Barbara Tereszkiewicz – Stasz – sędziowie główni, Tomasz Pasternak Lesław Mocek, Janusz Gałuszka- sędziowie pomocniczy, przy stolikach sędziowało 6 osób.

Tegoroczny turniej otrzymał bogatą oprawę promocyjną, wydano 200 sztuk plakatów, które wysłano do 45 klubów tenisowych w woj. małopolskim podkarpackim, śląskim,

a także do klubów słowackich – Koszyce, Presov, Bardejov, Śvidnik, i ukraińskich – Lwów, Iwano – Frankovsk, Żołkwia.

Plakaty zostały rozwieszone na terenie powiatów – krośnieński, jasielskie, strzyżowskie.

Dla wszystkich honorowych gości – posłowie, władz samorządowych, sponsorów, osób prywatnych wspierających turniej, wydano 60 okolicznościowych trójstronnych kolorowych zaproszeń.

Podczas otwarcia i zamknięcia Turnieju wymieniono głównych sponsorów, firmy które ufundowały nagrody, Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie, Urząd Marszałkowski w Rzeszowie,samorządy powiatowe, gminne.

W ramach promocji Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w godzinach południowych odbyła się projekcja promocyjno – reklamowa woj. podkarpackiego.

Zaproszenia na turniej zamieszczono na stronach internetowych, Polskiego Związku Tenisowego,  związków okręgu lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego.

Zaproszenia umieszczono w wielu gazetach samorządowych powiatu krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, jasielskiego.

Towarzystwo składa podziękowania dla Pani Dyr. Ośrodka w Frysztaku – Agacie Wyciślak za przygotowanie obiektu, zakwaterowania, wyżywienia uczestników, rodzin, gości podczas turnieju.

Podziękowania dla obsługi Ośrodka – wychowawców, pracownic stołówki.

Podziękowania dla członków Towarzystwa Sportowego Pro- Familia pomagających w przygotowaniu i zakończeniu turnieju – Barbarze Słowik, Andrzejowi Skok, Sylwestrowi  Bożkowi, Hubercie  Cebuli, Wiesławowi Urban.

Uczestnictwo rodzin z Słowacji i Ukrainy to doskonała forma wymiany sportowej – rodziny polskie zostały zaproszone na turnieje do Martina, Kamienicy, Poproć, Koszyc, Keżmaroka.

Uzgodniono współpracę z Ukraińskim Związkiem Tenisa Stołowego w Lwowie, którego na turnieju reprezentował przedstawiciel Związku Vladimir Prokopiuk.

Spotkania drużyn słowackich, ukraińskich z drużynami z naszego województwa, wpływa korzystnie na podnoszenie  kwalifikacji sportowych wśród naszych zawodników.

Główni sponsorzy turnieju:

Rafineria Nafty Jedlicze S.A. , PGE – Warszawa, ZPRE – Jedlicze,  Exalo Drilling, PGNiG Technologie, Remondis

KROeko - Krosno, INVEST PROFIL BAJDY, LUKS Granit – Bajdy, PRiD Krosno, OVB Poland, Alior - Bank

CELL –Fast Krosno, Greinplast Krosno, KPB – Krosno, EBA - Krosno, Styl – bau Jasło, Dioxid - Krosno

Pozostali sponsorzy:

KHS – Krosno,K-K Bud Krosno, Huty Szkła w Jaśle, Towarzystwo Przyjaciół Szpitala przy Wojewódzkim Szpitalu

Podkarpackim w Krośnie, Wenta – Frysztak, Uzdrowisko Iwonicz S.A., Zakład budowlany -  Wacław Drogoń – Frysztak, ROKSANA Strzyżów, Atos – sklep obuwniczy Krosno, Milomax Krosno, Zakład stolarski Zbigniew Dykas – Frysztak, Delikatesy Centrum Wiśniowa, Delikatesy Centrum Frysztak, Delikatesy Centrum – Łęki Strzyżowskie, Warsztat

diagnostyki samochodowej Wacław Salamon Frysztak, Radny powiatu krośnieńskiego Andrzej Dziugan,  Mazbut – Jacek Mazur Bajdy, Piekarnia Zaneta Bajdy - Krasowscy, Przybówka – Z. Macek, Masarnia Stara Wędzarnia – Frysztak.

Patronaty medialne.

Tygodnik Nowe Podkarpacie, Nowiny, Nasz Powiat – Krosno, Kurier Gminy Wojaszówka,Obiektyw Jasielski, Wieści Skołyszyńskie, Nasz Rymanów, Dębina – gazeta Krościenka, Echo Gminy Iwonicz Zdrój, Biuletyn Jedlicza ,,Wieści gminne,, Gazeta Piastun - gazeta Miejsce Piastowe, Tygodnik Sanocki, Brzozowska Gazeta powiatowa, Prządki – gazeta korczyńska, Dukielski przegląd samorządowy

Ideą Towarzystwa jest promocja Sportu Rodzinnego, umocnienia Współpracy Transgranicznej w dziedzinie kultury fizycznej, jak również integracja rodzin Euroregionu Karpackiego.

Uczestnictwo Rodzin z Słowacji, Ukrainy, województw podkarpackich, małopolskich, śląskich, świętokrzyskich potwierdza że turniej rokrocznie cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a przyjazd rodzin z wymienionych państw i województw potwierdza o skali popularności naszym turniejem, jest także doskonałą promocją Powiatu krośnieńskiego, Powiatu strzyżowskiego, Gminy Wojaszówka, Frysztak i Jasło.                                                           

 

Najlepsze rodziny w poszczególnych kategoriach wiekowych

                                                                                                                    

                        KATEGORIA AMATORSKA RODZIC + DZIECKO DO 16 LAT

 

1. Smik Miroslav + Miroslav                          - (Spisska Bela, Słowacja)

2. Błocho Zdzisław + Przemysław                  - (Olesno)

3. Maciejewski Bogdan + Szymon                  -  (Dukla)

4. Kuźmicz Jerzy + Jakub                               - (Sandomierz)

5. Sporek Szymon + Mariusz                          - (Dukla)

6. Milan Vladimir + Martin                            - (Keżmarok, Słowacja)

7. Chmielowski Zbigniew + Jakub                 - (Dubiecko)

8. Klocek Krzysztof + Kamil                          - (Łętownia)

9. Kołek Piotr + Maciej                                   - (Wojaszówka)
10. Kielar Grzegorz + Maciej                         - (Łańcut)

11. Englot Jan + Bartłomiej                           - Bratkówka

 

                             KATEGORIA AMATORSKA  RODZIC + DZIECKO POWYŻEJ 16 LAT

 

1. Babusik Peter + Jakub                              - (Martin, Słowacja)
2. Harabin Miroslav + Matej                        - (Keżmarok, Słowacja)
3. Gola Krzysztof + Błażej                            - (Tłumień Świętokrzyski)
4. Władyka Jan + Albert                               - (Turze Pole)
5. Talar Paweł + Konrad                               - (Szczawa)
6. Urbanik Wiesław + Krzysztof                   - (Leżajsk)
7. Foryś Adam + Arkadiusz                          - (Jarosław)
8. Sapużak Oleh + Anna                                - (Lwów, Ukraina)

9. Glanowski Waldemar + Jakub                 - (Klucze / Olkusz)
10. Federczak Robert + Konrad                   -  (Turze Pole)

 

KATEGORIA AMATORSKA DLA NIEZRZESZONYCH DO 15 LAT

 

1. Hornak Pavel + Tomasz                               - (Koszyce, Słowacja)
2. Zygmunt Ryszard + Marcel                         - (Jedlicze)
3. Dudek Adam + Oskar                                  - (Szerzyny)
4. Sowa Janusz + Jakub                                   - (Gliwice)
5. Bodnar Ladislav + Lukas                            - (Vojcice, Słowacja)
6. Pacholarz Andrzej + Miłosz                        -  (Biecz)
7. Godek Wacław + Jakub                               - (Frysztak)
8. Śliwiński Artur + Dawid                              - (Skołoszów)

9. Mazurek Paweł + Oliwia                             - (Tarnów)

10. Kozubal Tomasz + Wiktor                          - (Krosno)

11. Głód Janusz + Bartosz                                - (Wojaszówka)
12. Dereń Grzegorz + Filip                               - (Przysietnica)
13. Wszołek Stanisław + Wojciech                  - (Góra Ropczycka)
14. Wszołek Ryszard + Jan                              - (Góra Ropczycka)
15. Kubas Jacek + Ewelina                              - (Odrzykoń)
16. Karczmarczyk Mariusz + Klaudia           - (Wola Rędzińska / Tarnów)

W kategorii dla niezrzeszonych wystąpiła rodzina z Strzyżowa – Starosta powiatu strzyżowskiego Robert Godek + Oliwia.

W najliczniej obsadzonej kategorii zostali sklasyfikowani w przedziale 19-22.

 

                                                                                                                        

                                                               Kategoria Otwarta Open

 

1. Nowakowski Witold + Paweł                     - Gliwice

2. Biłyj Orest + Rostyslav                              - Lwów/ Ukraina

3. Broda Jacek + Konrad                               - Rzeszów

4. Tomoń Piotr + Grzegorz                            - Krościenko Wyżne

5. Wojdyła Tadeusz + Damian                       - Kołaczyce

 

                 

Tegoroczny turniej potwierdził jak dużym powodzeniem cieszą się imprezy rodzinne, dowodem jest przyjazd 83 rodzin co jest rekordem  w historii tego wydarzenia sportowego, nie tylko na podkarpaciu, ale i w Polsce.

 

 

 

Prezes T.S. Pro – Familia

 

 Jerzy Kaleta