Dowiedz się więcej o nas ... przeczytaj kim jesteśmy ... czym się zajmujemy

Nasza działalność

Klub sportowy oraz organizowane imprezy wokół niego


W ramach działalności Towarzystwa działa Tenisowy Klub Sportowy – T.K.S. Pro-Familia Wojaszówka. Towarzystwo jest również organizatorem Turnieju Młodych Talentów w Tenisie Stołowym który skierowany jest głównie dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wszystkie organizowane zawody mają na celu propagowanie sportu rodzinnego, sportu masowego, jak również rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mającego na celu zapobieganiu patologiom społecznym. Zadaniem Towarzystwa to przede wszystkim propagowanie rekreacji rodzinnej jako formy animacji rodziny i rodziców z szczególnym zwróceniem uwagi na znaczenie ruchu dla zdrowia naszego społeczeństwa. Ważnym elementem w naszej działalności jest współpraca w strefie przygranicznej w ramach zawartych porozumień w dziedzinie sportu.


Międzynarodowa Współpraca

Słowacja ... Węgry .... Ukraina


Towarzystwo Sportowe Pro- Familia od osmiu lat współpracuje z zaprzyjaźnionym okręgiem na Słowacji – Karpacka szkoła w Świdniku, uczestnicząc na dwóch turniejach: Międzynarodowy Turniej o Puchar Primatora Świdnika, oraz MiędzynarodowyTurniej o Puchar Prednosty Świdnika. Współpracujemy również z okręgami Stropkova, Cerny/ Toplou, Kamienicy na Słowacji. Od kilku lat podjęta została współpraca z federacją Tenisa Stolowego na Ukrainie Lwów, Stary Sambor, oraz z XVII dzielnicą Budapesztu – Węgry.


Masowe imprezy sportowe

Towarzystwo Sportowe Pro-Familia opiera się na organizowaniu imprez masowych, sportowo-rekreacyjnych o charakterze rodzinnym.


Jesteśmy organizatorami dwóch imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym

  • Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym Pro- Familia CUP - maj
  • Międzynarodowy Rodzinny Turniej Niepodległości w Piłce Siatkowej - listopad

Powstanie i dane

Towarzystwo Sportowe Pro–Familia założono 05.03.1999 roku.


Towarzystwo decyzją Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000109 488 zostało wpisane do rejestru Stowarzyszeń Organizacji Pozarządowych w dniu 09.11.1999 roku w sądzie Rejonowym Sąd gospodarczy w Rzeszowie, a jednocześnie zostało wpisane do ewidencji w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Krośnie.


Obecne Władze Towarzystwa

Zmiana danych Towarzystwa 24.11.2011


prezes Jerzy Kaleta
w-ce prezes Hubert Cebula
sekretarz Adam Jaworski
skarbnik Agnieszka Król
członkowie zarządu Wilhelmina Kaleta, Piotr Kołek


Władze Towarzystwa II kadencja

zebranie wyborcze – 04.04.2003 r.


prezes Jerzy Kaleta
w-ce prezes Wojciech Tomkiewicz
sekretarz Czesław Knapik
skarbnik Wiesław Syrek
członkowie zarządu Józef Guzik, Jan Wnęk, Helena Piękoś


Pierwsze władze Towarzystwa

zebranie wyborcze – 05.03.1999 r


prezes Wojciech Tomkiewicz
w-ce prezes Jerzy Kaleta
sekretarz Jacek Guzik
skarbnik Adam Skiba
członkowie zarządu Jan Czaja, Kazimierz Błaż