KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY - REGULAMIN
         
XIX Międzynarodowy Rodzinny Turniej 
Niepodległości w Piłce Siatkowej 
 PRO FAMILIA – CUP 2018
                                                                   
 Turniej odbędzie się na terenie trzech obiektów - hala sportowa GOSiR Jedlicze – powiat krośnieński, Gmina Jedlicze i w obiektach sportowych szkół podstawowych w Niepli -powiat jasielski,gmina Jasło
Ustrobna - powiat krośnieński, Gmina Wojaszówka w dniu 18.11.2018.
Otwarcie turnieju szkoła podstawowa w Ustrobnej o godz 8.30 rano
                                  Zasady uczestnictwa: 
- turniej rozgrywany będzie w dwóch kategoriach: zawodowa – dopuszczamy drużyny występujące w II, III, IV, V lidze
  amatorska – dopuszczamy drużyny typowo amatorskie , grające w ligach amatorskich, drużyny z najniższych 
  grup  rozgrywkowych – V liga
- wyklucza się udziału zawodników grających w ekstraklasie i I  lidze.
- w turnieju może wystąpić maksymalnie od 16 do 20 drużyn: zawodowa, amatorska
- drużyna w każdej kategorii może wystawić do 10 zawodników.
-  drużyny zostaną podzielone na cztery grupy A,B,C,D, maksymalnie po 5 drużyn
- podstawą zgłoszenia i głównym warunkiem udziału w turnieju drużyny jest element rodzinny, w drużynie zgłaszanej
  mogą występować zawodnicy grający w siatkówkę i ktoś z rodziny zawodnika, chętnie widziane są całe rodziny lub 
  rodzeństwa i rodzice.
- zespoły zostaną podzielone na cztery grupy. Grupa A, B  rozegra spotkania w Jedliczu – zawodowa
   grupa C, D amatorskie  - w Niepli i Ustrobnej 
- kategoria zawodowa wszystkie mecze łącznie z finałami rozegra w Jedliczu - na wręczanie nagród drużyny przyjeżdzają
  do Ustrobnej
- kategorie amatorskie będą rozgrywane na obiektach  w Ustrobnej – grupa C i grupa D – w Niepli
- mecze pólfinałowe i finały w kategorii amatorskiej zostaną rozegrane w Ustrobnej - po dwie najepsze drużyny z Niepli i Ustrobnej 
- dwie najlepsze drużyny z każdej grupy rozegrają mecze półfinałowe, zwyciężcy grup zagrają w finale,
  przegrani o trzecie miejsce.
- mecze w grupach amatorskich zostaną rozegrane systemem każdy z każdym do trzech wygranych setów do 25.
- drużyny które zajmą 1 i 2 miejsca w swoich grupach rozegrają mecze półfinałowe na krzyż
  np.: 1 drużyna grupy A  z drugą drużyną grupy B; druga z A z pierwszą B; analogicznie w kategorii amatorskiej
-  zwycięzcy półfinałów zagrają w finale, przegrani o trzecie miejsce – sety także do 25.
-  drużyny które przegrały mecze półfinałowe zagrają mecz o trzecie miejsce do dwóch wygranych setów.
- wszystkie mecze w przypadku opóżnienia mogą ostatnie mecze rozgrywać do dwóch wygranych sety do 15.
-  organizator zastrzega sobie zmianę systemu rozgrywek ( w  przypadku póżnego rozgrywania meczy
   finałowych możliwość zmiany, do dwóch wygranych setów.
-  w zawodach obowiązują przepisy PZPS i POZPS – szczególna uwaga dotyczy stroju sportowego.
-  w spornych kwestiach ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny zawodów.
-  w przypadku większej liczby drużyn w każdej kategorii – turniej rozgrywany na trzech salach
   mogą nastapić zmiany w dniu losowania grup.
-  Sędzia Główny i Organizatorzy są uprawnieni do sprawdzania tożsamości uczestników zawodów.
Harmonogram:
-  zapisy drużyn do turnieju prosimy zgłaszać najpóźniej do 05. 11. 2018
- nie przewidujemy możliwości zapisów w dniu zawodów, wyjątek stanowić będą drużyny zagraniczne.
- drużyny zagraniczne przyjazd w dniu 17.11.2018 do godz. 20.00 – zakwaterowanie
  koszty noclegów pokrywa organizator turnieju – noclegi GOKiR Frysztak, restauracja uSchabińskiej – Jasło
 Program zawodów:
- godz. 7.30 – 8.30 – sprawdzanie zgłoszeń, wydanie napojów, kart żywieniowych – obiad
  opłaty wpisowego, losowanie w grup.
- godz. 9.00 – 9.30 – otwarcie turnieju, wystąpienia gości
- wyjazd drużyn z grup amatorskich i zawodowych do Jedlicza i Niepli – dojazd w własnym zakresie
- godz. 9.30 – 13.00 – gry eliminacyjne w grupach.
- godz. 13.00 – 14.00 – obiad dla wszystkich uczestników
- godz. 14.00 – 16.00 – dalsza faza grupowa, mecze półfinałowe i finały
- godz. 16.00 – 17.00 – zakończenie turnieju i wręczenie nagród dla czterech najlepszych drużyn.
 
Nagrody:
1. miejsce  - nagrody indywidualne dla każego zawodnika drużyny – zestaw nagród, DYPLOM
        Drużyna otrzymuje - Piłka siatkowa Mikasa dobrej klasy, grawerowany ręcznie puchar szklany
2. miejsce  - nagrody indywidualne dla każego zawodnika drużyny – zestaw nagród, DYPLOM
        Drużyna otrzymuje - Piłka siatkowa Mikasa dobrej klasy, grawerowany ręcznie puchar szklany
3. miejsce  - Piłka siatkowa Mikasa , grawerowany ręcznie puchar szklany, dyplom
4. miejsce  - Piłka siatkowa , grawerowany ręcznie puchar szklany, dyplom
Nagrody otrzymują cztery najlepsze drużyny w kategorii zawodowej i amatorskiej
Pozostałe drużyny które nie zakwalifikowały się do półfinałów otrzymują nagrody pocieszenia: 
ręcznie grawerowane puchary szklane.
Nagrody otrzymają również: najlepszy zawodnik turnieju turnieju zarówno w kategorii zawodowej
i amatorskiej – NAGRODY OD SPONSORÓW
Możliwość przyznania nagrody indywidualnej dla najstarszego zawodnika.
Wszystkie drużyny otrzymują dyplomy udział     
Odbiór nagród dla drużyn które odpadną w grupach – nagrody pocieszenia będą wręczane w Ustrobnej.
Patronat medialny:
Media:Telewizja Rzeszów, Radio Rzeszów, ITV Południe
Prasa: Super Nowości,Tygodnik Nowe Podkarpacie, KORSO Gazeta Sanocka,  Nasz Powiat – Krosno, Kurier Gminy Wojaszówka, Obiektyw Jasielski,  Dukielski miesięcznik samorządowy.
 Patronat Honorowy:
1. POSEŁ NA SEJM R.P. - JOANNA FRYDRYCH,  BOGDAN RZOŃCA
2. Marszałek Podkarpacki - WŁADYSŁAW ORTYL
3. Prezes Fundacja Polska Siatkówka - AGNIESZKA CYRAN
4, Prezes PZPS Warszawa - JACEK KASPRZYK
5. Prezes PWZPS Rzeszów - ROBERT DWORAK
6. Starosta krośnieński - JAN JUSZCZAK; Starosta Jasielski - ADAM PAWLUŚ
7. Burmistrz Jedlicza - JOLANTA URBANIK
8. Wójt Gminy JASŁO - STANISŁAW PANKIEWICZ; Wójt Gminy WOJASZÓWKA  - SŁAWOMIR STEFAŃSKI
 Patronaty Honorowe - Sponsorzy: 
SPONSOR TYTULARNY: Firma kosmetyczna – INGLOT Przemyśl
Sponsorzy główni : Fundacja Polska Siatkówka,  ORLEN Południe S.A. RBDiM Krosno, ZPRE JEDLICZE, 
                                 Inwentech Group
Sponsorzy, Partnerzy:EBA Krosno,Krosoft Krosno, PRiD Krosno,  Inwest Profil Bajdy,Luks Granit – Ustrobna, 
                             Sklepy Zielony Koszyk, Max Stone Bratkówka
Fundatorzy nagród: Huta Szkła w Jaśle, Nowy Styl Group,Oberża Krosno Piekarnia Żaneta BajdyDrogoń – Frysztak, 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Pozostałe informacje związane z zawodami:
-  dla wszystkich uczestników, zawodników zapewniamy ciepły posiłek – obiad godz.13.00 do14.00
-  podczas trwania turnieju całodzienny poczęstunek w formie stołu szwedzkiego swojskie jadło,
   swojskie wyroby, wędliny, wyroby garmażeryjne, żurek, ciasta, owoce,  kawa, herbata . 
-  wszyscy uczestnicy otrzymają również napoje niegazowane 1.5 l – po 1 sztuce na osobę, drużyna może
   maksymalnie otrzymać 10 sztuk wody 1.5l niegazowanej
-  koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywa organizator turnieju.
 
- ZAKOŃCZENIE CAŁEGO TURNIEJU I WRĘCZANIE NAGRÓD ODBĘDZIE SIĘ NA HALI W USTROBNEJ
  PO UKOŃCZENIU MECZÓW PÓŁFINAŁOWYCH I FINAŁÓW
 Zapisy przyjmuje Jerzy Kaleta  pod numerem kom. 511496054
      Informacje o Turnieju:  www.pro-familia.net, zgłoszenia zawodników na bieżąco w  
     wszystkich kategoriach - informacje już od 03.09.2018 – co tydzień nanoszone będą zmiany w razie potrzeb
 
Zakładka : galeria, gdzie można oglądną zdjęcia z poprzednich turniejów.
DANE TOWARZYSTWA: Towarzystwo Sportowe Pro-Familia
38-471 Wojaszówka 59; NIP:6822174703
www.pro-familia.net; mail:jerzy.kaleta@pro-familia.net