Towarzystwo Sportowe Pro- Familia, PZTS w Warszawie, POZTS w Rzeszowie , SPAR POLSKA S.A.
zapraszają wszystkich chętnych, sympatyków tenisa stołowego - dzieci, młodzież, rodziców, zawodników na :
   
XVIII Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym
TURNIEJ PRO- FAMILIA CUP 2017
                           
1. Organizator: Towarzystwo Sportowe Pro- Familia      
                                                   
2. Miejsce i czas: Frysztak –  Specjalny  Ośrodek  Szkolno  Wychowawczy Wybickiego 25 ( za  gimnazjum publicznym nr.1 ). Turniej odbędzie się w dniu - 28.05.2017
    
3. Zasady uczestnictwa: 
-  w turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie drużyny -  ( rodziny ) w konfiguracjach  rodzic + dziecko - tzn:ojciec + dziecko, matka + dziecko, dziadek + wnuczek
-  w turnieju nie uwzględniamy rodzin w składzie dziecko + dziecko, rodzic + rodzic                                             
 
Kategorie wiekowe:
1. kategoria  rodzic + dziecko do 11 lat – rocznik 2006 i młodsi
2. kategoria  rodzic + dziecko od 12 do 13  lat – rocznik 2005 - 2004
3. kategoria  rodzic + dziecko  od 14  do 15 lat – rocznik 2003 - 2002
4.kategoria rodzic + dziecko dod 16 do 17 lat  - rocznik 2001, 2000
5. kategoria rodzic + dziecko powyżej  od 18 lat i wyżej – rocznik 1999  i starsi
6. kategoria vipów - sponsorzy, władze samorzadowe, współorganizatorzy
 
4. Cel organizowanej imprezy:
- promocja Tenisa Stołowego na terenie województwa podkarpackiego i Polski południowo – wschodniej.
- aktywizacja sportowa jednym z warunków wpływających na rozwój kultury fizycznej dzieci, młodzieży rodziców i całych rodzin.
- popularyzacja Tenisa Stołowego jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu wśród rodzin, osób nieaktywnych zawodowo i społecznie.
- tworzenie warunków dla sportu rodzinnego mającego na celu zapobieganiu patologiom społecznym poprzez celową, optymalną organizacją czasu wolnego
 
5. System rozgrywek:
- w każdej kategorii rozlosowane zostaną grupy w której uczestniczyć będzie cztery, lub trzy rodziny będzie to zależne od ilości zgłoszonych rodzin. 
- awans do dalszych gier uzyskają po dwie najlepsze rodziny z grupy.
- po rozgrywkach grupowych turniej zostanie przeprowadzony systemem pucharowym.
- wszystkie mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych setów.
- drużyny zajmujące trzecie, czwarte miejsca w grupach kończą udział w zawodach.
- mecze główne - finałowe w każdej kategorii do trzech wygranych setów. organizator zastrzega sobie zmianę systemu rozgrywek ( w  przypadku póżnego rozgrywania meczy finałowych możliwość zmiany, do dwóch wygranych setów.
- w zawodach obowiązują przepisy PZTS i POZTS – szczególna uwaga dotyczy sprzętu sportowego deski, okładziny, strój sportowy.
- w spornych kwestiach ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny zawodów.
- sędzia Główny i Organizatorzy są uprawnieni do sprawdzania tożsamości uczestników zawodów
 
6. Harmonogram:
- zapisy drużyn - rodzin do turnieju prosimy zgłaszać najpóźniej do 15. 05. 2017 celem przygotowania rozstawienia, losowania, zamówienia obiadów
- nie przewidujemy możliwości zapisów w dniu zawodów, wyjątek stanowić będą drużyny zagraniczne. 
- rodziny zagraniczne przyjazd w dniu 27.05.2017 do godz. 20.00 – zakwaterowanie możliwość kwaterunku dla rodzin z Polski – woj. śląskie,        małopolskie -  koszty noclegów pokrywa organizator turnieju.
- ZGŁOSZENIA VIPÓW - DO 22.05.2017, wyjatkowo w dniu zawodów - jednak wszystkich sponsorów, władze samorządowe proszę
   o zgłoszenia do 22.05.2017
 
Program zawodów:
- godz. 8.00 – 9.00 – sprawdzanie zgłoszeń, wydanie napojów, kart żywieniowych – obiad opłaty wpisowego, losowanie w grupach.
- godz. 9.00 – 9.30 – otwarcie turnieju, wystąpienia gości
- godz. 9.30 – 13.00 – gry eliminacyjne w grupach i pierwsze mecze pucharowe.
- godz. 13.00 – 14.00 – obiad dla wszystkich uczestników 
- godz. 14.00 – 16.00 – mecze ćwierćfinałowe, półfinałowe i finały
- godz. 16.00 – 17.00 – zakończenie turnieju i wręczenie nagród
 
7. NAGRODY w poszczególnych kategoriach od 1 do 4 miejsca:
Za zajęcie I miejsca w każdej kategorii – sprzęt sportowy( Okładziny, nagrody rzeczowe)
Za zajęcie II  miejsca w każdej kategorii – sprzęt sportowy( Okładziny, nagrody rzeczowe) 
Za zajęcie III  miejsca w każdej kategorii – sprzęt sportowy( deski )
Za zajęcie IV  miejsca w każdej kategorii –  grawerowany puchar szklany, dyplom
Wszystkie rodziny za I; II; III miejsca otrzymują także grawerowane ręcznie puchary szklane, dyplomy
Dla wszystkich rodzin którzy ukończą zawody po rozgrywkach grupowych nagrody pocieszenia od sponsorów, władz samorządowych, organizatorów
Możliwość nagród indywidualnych od sponsorów  - do wyboru przez nagrodzanych
Osobne nagrody dla VIPÓW.
                           
8. Współorganizatorzy:
PZTS w Warszawie, POZTS w Rzeszowie, LGD Strzyżów
Starostwo powiatowe Krosno, Starostwo powiatowe Strzyżów.                                                     
Gmina Wojaszówka,  Gmina Frysztak, Gmina Jasło, GOKiR Wojaszówka.
 
9. Honorowe Patronaty:
 1. POSEŁ NA SEJM R.P. - JOANNA FRYDRYCH
 2. POSEŁ NA SEJM R.P. -  BOGDAN RZOŃCA
 3. MARSZAŁEK Podkarpacki - WŁADYSŁAW ORTYL
 4. STAROSTA krośnieński - JAN JUSZCZAK
 5. STAROSTA strzyżowski - ROBERT GODEK
 6. WÓJT GMINY FRYSZTAK - JAN ZIARNIK
 7. WÓJT GMINY JASŁO - STANISŁAW PANKIEWICZ
 8. WÓJT GMINY WOJASZÓWKA - SŁAWOMIR STEFAŃSKI
 
10. 
Sponsor Tytularny: SPAR POLSKA S.A.
Sponsorzy główni:PGNiG - SANOK, RBDiM Krosno, ZPRE Jedlicze, Inwentech Group
Sponsorzy, partnerzy: Inwest Profil – Bajdy, EBA Krosno, PRiD Krosno, KPB Krosno, KROSOFT KROSNO,  Roksana Strzyżów
Delikatesy Centrum - Frysztak, Stolarex - Frysztak, Zakład Budowlany Frysztak - W.Drogoń, ELA - Jaslo, Oberża - Krosno M.Bik
AGET BHP Krosno, Luks Granit- Ustrobna, JASAM - Zimna Woda, Huta Szkła w Jaśle. 
 
10. Pozostałe informacje związane z zawodami:
- Uczestnicy winni posiadać ważne ubezpieczenie NW.
- W przypadku braku ubezpieczenia organizator nie ponosi odpowiedzialności.
- Dla wszystkich uczestników, zawodników zapewniamy ciepły posiłek – obiad godz.12.00 do13.30
- Podczas trwania turnieju całodzienny poczęstunek w formie stołu szwedzkiego swojskie jadło, swojskie wyroby, wędliny, wyroby garmażeryjne, żurek, ciasta, owoce, kawa, herbata .  
- Wszyscy uczestnicy otrzymają również zimne napoje – CELESTYNKA 1.5L po 2 sztuki na rodzinę.
- Koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywa organizator turnieju.
 
Zapisy przyjmuje Jerzy Kaleta  pod numerem 13-43-850-95 kom. 511496054
 
Informacje o Turnieju:  
www.pro-familia.net, 
zgłoszenia zawodników na bieżąco we wszystkich kategoriach - informacje już od 01.03.201
 
Zakładka : galeria – zdjęcia. Informacje, komunikaty z poprzednich turniejów.
 
Prezes Towarzystwa
Jerzy Kaleta