Towarzystwo Sportowe Pro-Familia Wojaszówka
Gmina Wojaszówka
Fundacja Studencka,,Młodzi-Młodym,,
 
zapraszają wszystkich chętnych, sympatyków tenisa stołowego - dzieci, młodzież, rodziców, zawodników na :
 
XVIII Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym
PRO-FAMILIA CUP 2018
 
Miejsce i czas: Frysztak – Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Wybickiego 25 ( za gimnazjum publicznym nr.1 ). Turniej odbędzie się w dniu – 10.06.2018
 
 
Zasady uczestnictwa:
- w turnieju mogą uczestniczyć wyłącznie drużyny - ( rodziny ) w konfiguracjach rodzic + dziecko - tzn: ojciec + dziecko, matka + dziecko, dziadek + wnuczek
- w turnieju nie uwzględniamy rodzin w składzie dziecko + dziecko, rodzic + rodzic 
Kategorie wiekowe:
1. kategoria rodzic + dziecko do 11 lat – rocznik 2007 i młodsi
2. kategoria rodzic + dziecko od 12 do 13 lat – rocznik 2006 - 2005
3. kategoria rodzic + dziecko od 14 do 15 lat – rocznik 2004 - 2003
4.kategoria rodzic + dziecko dod 16 do 17 lat - rocznik 2002, 2001
5. kategoria rodzic + dziecko powyżej od 18 lat i wyżej – rocznik 2000 i starsi
6. kategoria VIP– władze samorządowe, sponsorzy, prezesi, patronaci, działacze
 
Cel organizowanej imprezy:
- promocja Tenisa Stołowego na terenie województwa podkarpackiego i Polski południowo – wschodniej.
- aktywizacja sportowa jednym z warunków wpływających na rozwój kultury fizycznej dzieci, młodzieży rodziców i całych rodzin.
- popularyzacja Tenisa Stołowego jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu wśród rodzin, osób nieaktywnych zawodowo i społecznie.
- tworzenie warunków dla sportu rodzinnego mającego na celu zapobieganiu patologiom społecznym poprzez celową, optymalną organizacją
  czasu wolnego
 
System rozgrywek:
- w każdej kategorii rozlosowane zostaną grupy w której uczestniczyć będzie cztery, lub trzy rodziny będzie to zależne od ilości zgłoszonych rodzin.
- awans do dalszych gier uzyskają po dwie najlepsze rodziny z grupy.
- po rozgrywkach grupowych turniej zostanie przeprowadzony systemem pucharowym.
- wszystkie mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych setów.
- drużyny zajmujące trzecie, czwarte miejsca w grupach kończą udział w zawodach.
- mecze główne - finałowe w każdej kategorii do trzech wygranych setów. Organizator zastrzega sobie zmianę systemu rozgrywek
  ( w przypadku póżnego rozgrywania meczy finałowych możliwość zmiany, do dwóch wygranych setów.
- w zawodach obowiązują przepisy PZTS i POZTS – szczególna uwaga dotyczy sprzętu sportowego deski, okładziny, strój sportowy.
- w spornych kwestiach ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny zawodów.
- Sędzia Główny i Organizatorzy są uprawnieni do sprawdzania tożsamości uczestników zawodów 
 
Harmonogram:
- zapisy drużyn - rodzin do turnieju prosimy zgłaszać najpóźniej do 05. 06. 2018 celem przygotowania rozstawienia, losowania, zamówienia obiadów
- nie przewidujemy możliwości zapisów w dniu zawodów, wyjątek stanowić będą drużyny zagraniczne.
- rodziny zagraniczne przyjazd w dniu 09.06.2018 do godz. 18.00
- możliwość noclegów dla rodzin z Polski – w przypadku chęci przyjazdu w sobotę.
- koszty noclegów pokrywa organizator turnieju.
 
Program zawodów:
- godz. 8.00 – 9.00 – sprawdzanie zgłoszeń, wydanie napojów, kart żywieniowych – obiad, opłaty wpisowego, losowanie w grupach.
- godz. 9.00 – 9.20 – otwarcie turnieju, wystąpienia gości
- godz. 9.30 – 13.00 – gry eliminacyjne w grupach i pierwsze mecze pucharowe.
- godz. 12.30 – 13.30 – obiad dla wszystkich uczestników
- godz. 14.00 – 16.00 – mecze ćwierćfinałowe, półfinałowe i finały
- godz. 16.00 – 17.00 – zakończenie turnieju i wręczenie nagród
 
NAGRODY w poszczególnych kategoriach od 1 do 4 miejsca:
Za zajęcie I miejsca w każdej kategorii – sprzęt sportowy( Okładzina Tibhar + nagroda rzeczowa - torby, plecaki)
Za zajęcie II miejsca w każdej kategorii – sprzęt sportowy( Okładzina Tibhar + nagroda rzeczowa - torby, plecaki)
Za zajęcie III miejsca w każdej kategorii – sprzęt sportowy( deska tenisowa Tibhar + nagroda rzeczowa - torby, plecaki)
Za zajęcie IV miejsca w każdej kategorii – nagroda rzeczowa, grawerowany ręcznie puchar szklany, dyplom
Wszystkie okładziny tenisowe dobrej klasy -( w granicach 100.00 - 150.00 zł )
Wszystkie rodziny za I; II; III miejsca otrzymują także grawerowane ręcznie puchary szklane, dyplomy
 
Dla wszystkich rodzin którzy ukończą zawody po rozgrywkach grupowych nagrody pocieszenia od sponsorów, władz samorządowych, organizatorów
 
Możliwość nagród indywidualnych od sponsorów - do wyboru przez nagrodzanych. Przewidziana nagroda dla najmłodszego i najstarszego zawodnika na turnieju – nagrody specjalne
 
Współorganizatorzy:
POZTS Rzeszów,Starostwo Krosno, Starostwo Strzyżów, LGD -Strzyżów, Gmina Frysztak, Gmina Jasło, Gmina Wojaszówka, GOKiR Wojaszówka
Honorowe Patronaty:
1. POSEŁ NA SEJM R.P. - JOANNA FRYDRYCH
2. POSEŁ NA SEJM R.P. - BOGDAN RZOŃCA
3. MARSZAŁEK Podkarpacki - WŁADYSŁAW ORTYL
4. STAROSTA krośnieński - JAN JUSZCZAK
5. STAROSTA strzyżowski - ROBERT GODEK
6. WÓJT GMINY FRYSZTAK - JAN ZIARNIK
7. WÓJT GMINY JASŁO - STANISŁAW PANKIEWICZ
8. WÓJT GMINY WOJASZÓWKA - SŁAWOMIR STEFAŃSKI
 
Turniej dofinansowany przez : MSiT w Warszawie, Urząd Marszałkowski województwa podkarpackiego.
SPONSOR TYTULARNY: Fundacja Studencka ,, Młodzi - Młodym,, 
SPONSORZY: ORLEN Południe S.A. SPAR POLSKA S.A.,PGNiG - Oddział w Sanoku, RBDiM Krosno, ZPRE ,, JEDLICZE,,
                           INWENTECH GROUP, EBA KROSNO,  Inwest Profil - BAJDY, PRiD Krosno, KROSOFT Krosno, JAFAR - JASŁO
PROMOCJA, PARTNERZY - LGD - Strzyżów, Delikatesy Groszek, Uzdrowisko Rymanów,Wenta - Frysztak, Max -Stone Bratkówka,Duet - Ustrobna
                                                   Sklepy Zielony Koszyk, F.P.H. Połoniny Iwoniczanka, Aget Krosno, Zakład budowlany - Frysztak Drogoń, Ekomax - Wolica
Pozostałe informacje związane z zawodami:
- Uczestnicy winni posiadać ważne ubezpieczenie NW.
- W przypadku braku ubezpieczenia organizator nie ponosi odpowiedzialności.
- Dla wszystkich uczestników, zawodników zapewniamy ciepły posiłek – obiad godz.12.30 do13.30
- Podczas trwania turnieju całodzienny poczęstunek w formie stołu szwedzkiego swojskie jadło, swojskie wyroby, wędliny, wyroby garmażeryjne, żurek, ciasta, owoce, kawa, herbata .
- Wszyscy uczestnicy otrzymają – woda niegazowana 1,5 – po 2 sztuki na rodzinę.
- Wpisowe w dniu zawodów – 20 zł od rodziny lub płatne na konto P.B.S.w Sanoku o/Krosno nr.24864210832002837078240001 do 30.05.2018
- Koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywa organizator turnieju.
 
Zapisy przyjmuje Jerzy Kaleta pod numerem 13-43- 850-95 kom. 511496054 lub przez mail:jerzy.kaleta@pro-familia.net
Informacje o Turnieju: www.pro-familia.net, zgłoszenia zawodników na bieżąco w wszystkich kategoriach
Zakładka : galeria – zdjęcia. Informacje, komunikaty z poprzednich turniejów.
Prezes Towarzystwa
Jerzy Kaleta