KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY - REGULAMIN
         
XVIII Międzynarodowy Rodzinny Turniej Niepodległości w Piłce Siatkowej PRO FAMILIA – CUP 2017
                            
Miejsce i czas:   Ustrobna - powiat krośnieński, Gmina Wojaszówka
                             Jedlicze - powiat krośnieński, Gmina Jedlicze
                             Niepla – powiat jasielski – gmina Jasło
                                                                26.11.2017
 
Turniej realizowany przy wsparciu finansowym: 
Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
   
Współorganizatorzy: 
Urząd Marszałkowski w Rzeszowie,  
PZPS – Warszawa, 
PWZPS – Rzeszów, 
Starostwo powiatowe – Krosno; Starostwo powiatowe w Jaśle 
Gmina Jasło, Gmina Jedlicze
Gmina Wojaszówka, 
GOKiR Wojaszówka, GOSiR Jedlicze
 
Patronaty Honorowe:
Poseł na Sejm – Joanna Frydrych
Poseł na Sejm –  Bogdan Rzońca
Marszałek woj. podkarpackiego – Władysław Ortyl
Starosta powiatu krośnieńskiego – Jan Juszczak
Starosta powiatu jasielskiego – Adam Pawluś
Burmistrz Gminy Jedlicze - Joanna Urbanik
Wójt Gminy Jasło – Stanisław Pankiewicz
Wójt Gminy Wojaszówka – Sławomir Stefański
 
Zasady uczestnictwa: 
- turniej rozgrywany w dwóch kategoriach: zawodowa – dopuszczamy drużyny występujące w II, III, IV, V lidze
-  kategoria zawodowa : dwie grupy - grupa A i grupa B po cztery drużyny
- kategoria zawodowa swoje mecze rozegra w Ustrobnej.
- dwie najlepsze drużyny z każdej grupy rozegrają mecze półfinałowe - system zwyciężca z grupy A z drugą drużyną grupy B
   zwyciężca z grupy B  zdrugą drużyną z grupy A.
 
-  kategoria amatorska: dopuszczamy drużyny amatorskie , grające w ligach amatorskich, drużyny najniższych grup rozgrywkowych – V ligi
-  kategoria amatorska:  grupa C - mecze rozegra w Jedliczu - hala GOSiR - maksymalnie 6 drużyn
-  kategoria amatorska:  grupa D - mecze rozegra w Niepli - szkoła podstawowa - maksymalnie  6 drużyn
- dwie najlepsze drużyny z Niepli po meczach grupowych przejadą do Jedlicza i rozegrają mecze półfinałowe i finał z drużynami z Jedlicza
   które odpowiednio zajęły I i II miejsce
-  najlepsze drużyny  z grupy amatorskiej - od I do IV miejsca po odbiór nagród przyjeżdzają do Ustrobnej - ceremonia zakończenia turnieju
 
- wyklucza się udziału zawodników grających w ekstraklasie i I  lidze.
- podstawą zgłoszenia i głównym warunkiem udziału w turnieju drużyny jest element rodzinny, konfiguracja rodzinna: rodzice + dzieci, bracia, brat +
 siostra, siostry,
- mecze w grupach zostaną rozegrane systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów do 15.
- mecze finałowe zostaną rozegrane do trzech wygranych setów - przy dogodnym czasie
                                  
Cel organizowanej imprezy:  
- promocja Piłki Siatkowej na terenie województwa podkarpackiego i Polski południowo – wschodniej.
- popularyzacja piłki siatkowej jako dyscypliny sportowej dostępnej dla wszystkich chętnych.  
- aktywizacja sportowa jednym z warunków wpływających na rozwój kultury fizyczne dzieci, młodzieży rodziców i całych rodzin.
- propagowanie walorów turystycznych, kultury, zabytków, regionu podkarpacia, powiatu krośnieńskiego, jasielskiego, gminy Jasło, Wojaszówka
  wsród zawodników zagranicznych i naszych rodaków.
- integracja dzieci, młodzieży i rodzin z woj. Podkarpackiego zamieszkujących tereny przygraniczne wschodniej Polski z rodzinami, młodzieżą Słowacji,
  Ukrainy, Węgier.
- promocja aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych jako skuteczne formy profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania patologiom
  społecznym
- popularyzacja Piłki Siatkowej jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu wśród rodzin, osób nieaktywnych zawodowo i społecznie. 
 
System rozgrywek:
- drużyny zostaną podzielone na cztery grupy A,B - zawodowe; Ci D - amatorskie
- drużyny amatorskie - maksymalnie po sześć drużyn
- awans do dalszych gier uzyskują po dwa najlesze zespoły w każdej z kategorii  
- organizator zastrzega sobie zmianę systemu rozgrywek ( w  przypadku póżnego rozgrywania meczy finałowych możliwość zmiany, do dwóch
   wygranych setów.
- w zawodach obowiązują przepisy PZPS i POZPS – szczególna uwaga dotyczy stroju sportowego.
- w spornych kwestiach ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny zawodów.
- Sędzia Główny i Organizatorzy są uprawnieni do sprawdzania tożsamości uczestników zawodów.
 
Harmonogram:
- zapisy drużyn do turnieju prosimy zgłaszać najpóźniej do 10. 11. 2017
- nie przewidujemy możliwości zapisów w dniu zawodów, wyjątek stanowić będą drużyny zagraniczne. \
- drużyny zagraniczne przyjazd w dniu 25.11.2016 do godz. 20.00 – zakwaterowanie i koszty noclegów pokrywa organizator turnieju.
 
Program zawodów:
- godz. 8.00 - 9.00 - sprawdzanie zgłoszeń, wydanie napojów, kart żywieniowych – obiad, opłaty wpisowego, losowanie w grup.
- godz. 9.00 - 9.20 - otwarcie turnieju, wystąpienia gości
- godz. 9.30 - 9.40 - przejazd drużyn amatorskich do Jedlicza i Niepli
- godz. 9.50  13.00 – gry eliminacyjne w grupach.
- godz. 13.00 – 14.00 – obiad dla wszystkich uczestników 
- godz. 14.00 – 16.00 – mecze półfinałowe i finały
- godz. 16.30 – 17.30 – zakończenie turnieju i wręczenie nagród dla czterech najlepszych drużyn.
 
SPONSORZY: 
ORLEN Południe S.A. RBDiM Krosno, ZPRE JEDLICZE, Inwentech Group,  Inwest Profil Bajdy,Luks Granit – Ustrobna, Drogoń – Frysztak, Krosoft Krosno, PRiD Krosno, Delikatesy Groszek, JAFAR Przysieki, Połoniny Iwoniczanka, EBA Krosno, Zakład Meblowy - Meblorex Przybówka,
Fundatorzy nagród: 
Huta Szkła w Jaśle,  Nowy Styl Group,Sklepy Zielony Koszyk, Piekarnia ŻANETA - Bajdy
 
Patronaty medialne:
Telewizja Rzeszów, Radio Rzeszów, ITV Południe, Super Nowości, Korso Gazeta Sanocka, Super Nowości, Nasz Powiat – Krosno, Obiektyw Jasielski, Kurier Gminy Wojaszówka, Wieści Skołyszyńskie, Dukielski Miesięcznik Samorządowy.
 
Nagrody:
1. miejsce  - nagrody indywidualne dla każdego zawodnika drużyny zawodowej i amatorskiej
                        grawerowany ręcznie puchar szklany dla drużyny, dyplom
2. miejsce  - piłka siatkowa Mikasa , grawerowany ręcznie puchar szklany, dyplom
3. miejsce  - piłka siatkowa Mikasa , grawerowany ręcznie puchar szklany, dyplom
4. miejsce  - piłka siatkowa  Molten , grawerowany ręcznie puchar szklany, dyplom
 
Nagrody otrzymują cztery najlepsze drużyny w kategorii zawodowej i amatorskiej
Pozostałe drużyny uczestniczące w turnieju otrzymują nagrody pocieszenia: grawerowane ręcznie puchary szklane.
Nagrody otrzymają również: najlepszy zawodnik turnieju turnieju zarówno w kategorii zawodowej i amatorskiej
- fotele ufundowane przez Nowy Styl Group
Możliwość przyznania nagrody indywidualnej dla najstarszego zawodnika.
Wszystkie drużyny otrzymują dyplomy: za miejsca i udział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Pozostałe informacje związane z zawodami:
- dla wszystkich uczestników, zawodników zapewniamy ciepły posiłek – obiad godz.12.30 do13.00
- podczas trwania turnieju całodzienny poczęstunek w formie stołu szwedzkiego swojskie jadło, swojskie wyroby, wędliny, wyroby garmażeryjne,
  żurek, ciasta, owoce,  kawa, herbata. 
- wszyscy uczestnicy otrzymają również zimne napoje 1.5 l – po 1 sztuce na osobę, drużyna może maksymalnie otrzymać 10 sztuk wody 1.5l
 niegazowanej
- Koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywa organizator turnieju.
 
Zapisy przyjmuje Jerzy Kaleta  pod numerem kom. 511496054
Informacje o Turnieju:  www.pro-familia.net, zgłoszenia zawodników na bieżąco w wszystkich kategoriach - informacje już od 01.09.2017
 
Zakładka : galeria, gdzie można oglądną zdjęcia z poprzednich turniejów komunikaty końcowe z turniejów.
 
 
Prezes T.S Pro- Familia
Jerzy Kaleta
 
Dane Towarzystwa:
Towarzystwo Sportowe Pro- Familia
38-471 Wojaszówka 59
NIP: 6842174703
PBS w Sanoku o /Krosno NR. 24864210832002837078240001
www.pro- familia.net
email: jerzy.kaleta@pro- familia .net
tel: Jerzy Kaleta – 511496054, stacjonarny – 13 43 850 95